НУОУ

Відгуки

П'ятниця, 18 січня 2019

Відгук офіційного опонента на дисертацію Вербина Назарія Борисовича

“Розвиток професійної витривалості майбутніх магістрів військового управління у процесі оперативно-тактичної підготовки”, подану на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Офіційний опонент:

доктор педагогічних наук, професор Сущенко А. В., Класичний приватний університет, кафедра освіти та управління навчальним закладом, завідувач

Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора Сущенка А. В. на дисертаційну роботу Вербина Назарія Борисовича
П'ятниця, 18 січня 2019

Відгук офіційного опонента на дисертацію Вербина Назарія Борисовича

“Розвиток професійної витривалості майбутніх магістрів військового управління у процесі оперативно-тактичної підготовки”, подану на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Офіційний опонент:

кандидат педагогічних наук Чудик А. В., Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, кафедра фізичної підготовки та особистої безпеки, доцент

Відгук офіційного опонента кандидата педагогічних наук Чудика А. В. на дисертаційну роботу Вербина Назарія Борисовича
П'ятниця, 07 грудня 2018

Відгук офіційного опонента на дисертацію Крикун Вікторії Дмитрівни

“Формування іншомовної професійної компетентності майбутніх магістрів військового управління”, подану на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Офіційний опонент:

кандидат педагогічних наук Бец І. О., Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, кафедра англійської мови, старший викладач

Відгук офіційного опонента кандидата педагогічних наук Бец І. О. на дисертаційну роботу Крикун Вікторії Дмитрівни
П'ятниця, 07 грудня 2018

Відгук офіційного опонента на дисертацію Крикун Вікторії Дмитрівни

“Формування іншомовної професійної компетентності майбутніх магістрів військового управління”, подану на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Офіційний опонент:

доктор педагогічних наук, професор Лагодинський О. С., Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка, кафедра іноземних мов, начальник

Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора Лагодинського О. С. на дисертаційну роботу Крикун Вікторії Дмитрівни
П'ятниця, 07 грудня 2018

Відгук офіційного опонента на дисертацію Застело Ольги В’ячеславівни

“Розвиток діагностичної компетентності викладачів іноземних мов вищих військових навчальних закладів у системі післядипломної освіти”, подану на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Офіційний опонент:

кандидат педагогічних наук Бец І. О., Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, кафедра англійської мови, старший викладач

Відгук офіційного опонента кандидата педагогічних наук Бец І. О. на дисертаційну роботу Застело Ольги В’ячеславівни
П'ятниця, 07 грудня 2018

Відгук офіційного опонента на дисертацію Застело Ольги В’ячеславівни

“Розвиток діагностичної компетентності викладачів іноземних мов вищих військових навчальних закладів у системі післядипломної освіти”, подану на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Офіційний опонент:

доктор педагогічних наук, професор Лагодинський О. С., Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка, кафедра іноземних мов, начальник

Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук Лагодинського О. С. на дисертаційну роботу Застело Ольги В’ячеславівни
П'ятниця, 08 червня 2018

Відгук офіційного опонента на дисертацію Азарова Івана Сергійовича

“Підготовка майбутніх офіцерів до прогностичної діяльності у процесі навчання у вищих військових навчальних закладах”, подану на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Офіційний опонент:

доктор педагогічних наук, професор Брюханова Н. О., Українська інженерно-педагогічна академія, кафедра педагогіки, методики та менеджменту освіти, завідувач

Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора Брюханової Н. О. на дисертаційну роботу Азарова Івана Сергійовича
П'ятниця, 08 червня 2018

Відгук офіційного опонента на дисертацію Азарова Івана Сергійовича

“Підготовка майбутніх офіцерів до прогностичної діяльності у процесі навчання у вищих військових навчальних закладах”, подану на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Офіційний опонент:

кандидат педагогічних наук, доцент Дем'янюк Ю. А., Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, кафедра прикордонної безпеки, професор

Відгук офіційного опонента кандидата педагогічних наук, доцента Дем'янюка Ю. А. на дисертаційну роботу Азарова Івана Сергійовича