НУОУ

Спеціалізована вчена рада К 26.709.06 у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського (м. Київ) Міністерства оборони України, утворена відповідно до вимог наказу МОН України № 1413 від 24.10.2017 (термін повноважень – 3 роки).

Спеціалізованій вченій раді дозволено проводити захист кандидатських дисертацій за спеціальністю: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.