НУОУ
№ пп

Прізвище, ім’я, по батькові

Рік народ- ження

Посада

Науковий ступінь

Вчене звання

Шифр спеціаль- ності в раді

1.

ОСЬОДЛО Василь
Ілліч
(голова ради)

1966

начальник Гуманітарного інституту

Доктор психологічних наук

Професор

19.00.09

2.

АЛЕЩЕНКО
Віктор
Іванович
(заступник голови ради)

1954

професор кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності військ (сил)

Доктор психологічних наук

Професор

19.00.09

3.

ХМІЛЯР
Олег Федорович
(вчений секретар)

1973

начальник кафедри суспільних наук

Кандидат психологічних наук

Доцент

19.00.09

4.

АГАЄВ
Назім
Асафович

1964

Науково-дослідний центр гуманітарних проблем Збройних Сил України,
начальник центру

Кандидат психологічних наук

Старший науковий співробітник

19.00.09

5.

ВАСИЛЕНКО Сергій Володимирович

1975

заступник начальника кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності військ (сил)

Кандидат психологічних наук

Доцент

19.00.09

6.

ВІТЧЕНКО
Андрій Олександрович

1973

професор кафедри суспільних наук

Доктор педагогічних наук

Професор

19.00.09

7.

КАПОСЛЬОЗ
Григорій Вікторович

1970

провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу (проблем військової освіти та науки) центру воєнно-стратегічних досліджень

Кандидат психологічних наук

Старший науковий співробітник

19.00.09

8.

КОРОЛЬЧУК Микола Степанович

1946

провідний науковий співробітник НДЛ (соціально-гуманітарних проблем) кафедри суспільних наук

Доктор психологічних наук

Професор

19.00.09

9.

ЛОЖКІН
Георгій Володимирович

1935

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського”, професор кафедри психології і педагогіки

Доктор психологічних наук

Професор

19.00.09

10.

МАКСИМЕНКО
Ксенія
Сергіївна

1984

Національний медичний університет
ім. О.О. Богомольця МОЗ України,
доцент кафедри

Доктор психологічних наук

Доцент

19.00.09

11.

НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ
Володимир Максимович

1967

провідний науковий співробітник НДЛ (соціально-гуманітарних проблем) кафедри суспільних наук

Кандидат психологічних наук

Доцент

19.00.09

12.

САФІН
Олександр
Джамільович

1963

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, завідувач кафедри психології

Доктор психологічних наук

Професор

19.00.09

13.

СТАСЮК Василь Васильович

1962

професор кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності військ (сил)

Доктор психологічних наук

Професор

19.00.09

14.

ХАЙРУЛІН
Олег Михайлович

1967

доцент кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності військ (сил)

Кандидат психологічних наук

19.00.09

15.

ЧОРНИЙ
Віталій Сергійович

1961

начальник кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності військ (сил)

Доктор філософських наук

Професор

19.00.09