НУОУ

Відгуки

Понеділок, 11 лютого 2019

Відгук офіційного опонента на дисертацію П’янківської Людмили Володимирівни

“Психологічна профілактика синдрому “емоційного вигорання” у курсантів вищих навчальних закладів МВС України”, подану на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах

Офіційний опонент:

доктор психологічних наук, професор Клименко Віктор Васильович, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, лабораторія вікової психофізіології, головний науковий співробітник.

Відгук офіційного опонента, доктора психологічних наук, професора Клименка Віктора Васильовича на дисертаційне дослідження П’янківської Л.В.
Понеділок, 11 лютого 2019

Відгук офіційного опонента на дисертацію П’янківської Людмили Володимирівни

“Психологічна профілактика синдрому “емоційного вигорання” у курсантів вищих навчальних закладів МВС України”, подану на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах

Офіційний опонент:

кандидат психологічних наук, доцент Мілорадова Н.Е., Харківський національний університет внутрішніх справ, кафедра педагогіки та психології факультету №3, професор

Відгук офіційного опонента, кандидата психологічних наук, доцента Мілорадової Н.Е. на дисертаційне дослідження П’янківської Л.В.
Понеділок, 17 грудня 2018

Відгук офіційного опонента на дисертацію Кузіної Вікторії Дмитрівни

“Перфекціонізм як чинник розвитку професійної ідентичності офіцера Збройних Сил України”, подану на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах

Офіційний опонент:

доктор психологічних наук, професор Лефтеров В.О., Національний університет "Одеська юридична академія", кафедра соціології та психології, завідувач

Відгук офіційного опонента, доктора психологічних наук, професора Лефтерова В.О. на дисертаційне дослідження Кузіної В.Д.
Понеділок, 17 грудня 2018

Відгук офіційного опонента на дисертацію Кузіної Вікторії Дмитрівни

“Перфекціонізм як чинник розвитку професійної ідентичності офіцера Збройних Сил України”, подану на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах

Офіційний опонент:

кандидат психологічних наук, доцент Мілорадова Н.Е., Харківський національний університет внутрішніх справ, кафедра педагогіки та психології факультету №3, професор

Відгук офіційного опонента, кандидата психологічних наук, доцента Мілорадової Н.Е. на дисертаційне дослідження Кузіної В.Д.
Четвер, 25 січня 2018

Відгук офіційного опонента на дисертацію Дебренюка Андрія Петровича

“Психологічна сумісність військових операторів радіолокаційних станцій під час виконання службових завдань в особових умовах”, подану на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах

Офіційний опонент:

доктор психологічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Ложкін Г.В., Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського», кафедра психології і педагогіки, професор

Відгук офіційного опонента доктора психологічних наук, професора Ложкіна Г.В. на дисертаційну роботу Дебренюка Андрія Петровича
Четвер, 25 січня 2018

Відгук офіційного опонента на дисертацію Дебренюка Андрія Петровича

“Психологічна сумісність військових операторів радіолокаційних станцій під час виконання службових завдань в особових умовах”, подану на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах

Офіційний опонент:

кандидат психологічних наук, доцент Миронець С.М., Київський національний торговельно-економічний університет, кафедра психології, доцент

Відгук офіційного опонента кандидата психологічних наук, доцента Миронця С.М. на дисертаційну роботу Дебренюка Андрія Петровича