НУОУ

Спеціалізована вчена рада К 26.709.05 у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського (м. Київ) Міністерства оборони України, утворена відповідно до вимог наказу МОН України № 820 від 11.07.2016 (термін повноважень – 3 роки).

Спеціалізованій вченій раді дозволено проводити захист кандидатських дисертацій за спеціальністю: 19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах (психологічні науки).