НУОУ
№ пп

Прізвище, ім’я, по батькові

Рік народ- ження

Посада

Науковий ступінь

Вчене звання

Шифр спеціаль- ності в раді

1

ШЕВЧУК
Василь
Петрович
(голова ради)

1933

головний науковий співробітник науково-дослідного центру воєнної історії

Доктор історичних наук

Професор

20.02.22

2

СИДОРОВ Сергій Вікторович (заступник голови ради)

1961

професор кафедри оперативного мистецтва

Доктор історичних наук

Професор

20.02.22

3

КОЗИНЕЦЬ
Іван Павлович
(вчений секретар)

1975

професор кафедри стратегії національної безпеки та оборони

Кандидат історичних наук

Старший науковий співробітник

20.02.22

4

ВЄДЄНЄЄВ Дмитро
Валерійович

1967

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, професор кафедри публічного управління та гуманітарних наук

Доктор історичних наук

Професор

20.02.22

5

ВРОНСЬКА Тамара Василівна

1955

Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка,
викладач кафедри міжнародних відносин

Доктор історичних наук

Старший науковий співробітник

20.02.22

6

ГРИЦЮК Валерій Миколайович

1963

провідний науковий співробітник науково-дослідного центру воєнної історії

Кандидат історичних наук

Доцент

20.02.22

7

ЛИСЕНКО
Олександр Євгенович

1955

Інститут історії України НАНмУкраїни,
завідувач відділом історії України періоду Другої світової війни

Доктор історичних наук

Професор

20.02.22

8

НАУМЕНКО
Андрій Олегович

1968

начальник науково-дослідної лабораторії кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності військ (сил)

Кандидат історичних наук

Старший науковий співробітник

20.02.22

9

ПЕЧЕНЮК
Ігор Степанович

1967

провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії (проблем застосування оперативних угруповань військ та з’єднань Збройних Сил України в операціях)
кафедри оперативного мистецтва

Кандидат історичних наук

Старший науковий співробітник

20.02.22

10

ПИЛЯВЕЦЬ
Ростислав
Іванович

1963

доцент кафедри історії війн і воєнного мистецтва

Кандидат історичних наук

Доцент

20.02.22

11

РЄЗНІК Володимир Ігорович

1968

доцент кафедри історії війн і воєнного мистецтва

Кандидат історичних наук

Старший науковий співробітник

20.02.22

12

СЕГЕДА
Сергій
Павлович

1961

начальник науково-дослідного центру воєнної історії

Доктор
історичних наук

Доцент

20.02.22

13

ТОПАЛЬСЬКИЙ
Віктор Леонідович

1966

Науково-дослідний центр гуманітарних проблем Збройних Сил України, начальник науково-дослідного відділу

Кандидат історичних наук

Старший науковий співробітник

20.02.22

14

ФУРМАН
Ігор Іванович

1968

начальник кафедри історії війн і воєнного мистецтва

Доктор історичних наук

Доцент

20.02.22

15

ХОДАНОВИЧ Олексій Леонідович

1961

Національна академія Служби безпеки України, професор кафедри теорії та історії держави і права

Кандидат історичних наук

Доцент

20.02.22

16

ЦЮРУПА
Михайло Володимирович

1949

професор кафедри гуманітарної та соціально-економічної підготовки факультету підготовки офіцерів запасу

Доктор філософських наук

Професор

20.02.22

17

ЧАЙКОВСЬКИЙ
Анатолій Степанович

1950

Національна академія внутрішніх справ,
провідний науковий співробітник

Доктор історичних наук

Професор

20.02.22

18

ЧОРНИЙ
Віталій Сергійович

1961

начальник кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності військ (сил)

Доктор філософських наук

Професор

20.02.22