Архів новин

« Серпень 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

НУОУ

Кафедра застосування космічних систем та геоінформаційного забезпечення

Створення та становлення кафедри

Кафедра застосування космічних систем та геоінформаційного забезпечення є структурним підрозділом інституту інформаційних технологій Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

Історія кафедри бере свій початок з жовтня 2000 року.

До складу кафедри застосування космічних систем та геоінформаційного забезпечення входять:

 • начальник кафедри;
 • науково-педагогічні працівники;
 • навчальна лабораторія.

Основними завданнями кафедри є:

 • проведення навчально-виховної і методичної діяльності в процесі підготовки слухачів зі спеціальності “Організація бойового та оперативного забезпечення військ (за видами та родами військ і сил)”, за спеціалізаціями: “Організація військово-космічних систем”, “Організація топогеодезичного та навігаційного забезпечення військ (сил)” та здійснення підготовки слухачів вищих академічних курсів, курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації;
 • здійснення наукової, науково-дослідної та науково-технічної діяльності в галузі застосування космічних систем, топогеодезичного та навігаційного забезпечення, використання геоінформаційних систем в інтересах військ (сил);
 • створення (удосконалення) нормативно-правової бази за напрямом діяльності.

Кафедра відповідно до покладених на неї завдань здійснює такі функції:

 • розробляє програми, робочі програми навчальних дисциплін, структурно-логічні схеми по дисциплінах кафедри і узгоджує їх з іншими кафедрами;
 • проводить всі види занять, передбачені навчальними планами на високому науковому та методичному рівнях;
 • розробляє матеріали для проведення тестування слухачів по дисциплінах кафедри;
 • бере участь у проведенні виховної роботи зі слухачами;
 • готує до видання підручники, навчальні посібники, навчально-методичні матеріали, методичні матеріали по дисциплінах кафедри;
 • проводить наукову, науково-технічну діяльність відповідно до затверджених планів, бере участь у впровадженні їх результатів у війська, навчальний процес кафедри, керує науковою роботою слухачів;
 • розглядає і обговорює на засіданнях кафедри питання щодо удосконалення структури програм, робочих програм навчальних дисциплін, методики проведення і підвищення ефективності навчальних занять, удосконалення навчально-матеріальної бази, підготовки науково-педагогічних кадрів і підвищення кваліфікації особового складу кафедри, проведення наукової та науково-технічної діяльності, підсумків контролю занять, планів роботи кафедри, розроблюваних лекцій та інших навчально-методичних матеріалів, які розробляються, звітів з наукових (науково-дослідних) робіт;
 • вивчає, узагальнює і розповсюджує досвід роботи кращих викладачів і надає допомогу викладачам-початківцям в оволодінні педагогічною майстерністю;
 • готує науково-педагогічні кадри;
 • розглядає дисертації представлених до захисту членами кафедри чи іншими здобувачами або ад'юнктами (докторантами);
 • здійснює керівництво магістерськими роботами, курсовими роботами, а також самостійною роботою слухачів;
 • вживає заходів щодо запобігання і протидії корупції;
 • безпосередньо розробляє (бере участь у розробленні) та здійснює експертизу проектів законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, міжнародних договорів, наказів Міністра оборони України;
 • проводить діяльність, пов’язану з охороною державної таємниці, розробляє документи щодо переведення кафедри на функціонування в умовах особливого періоду та здійснює відповідні заходи у складі університету;
 • здійснює підготовку інформаційних, довідкових та аналітичних матеріалів;
 • надає консультативну і практичну допомогу керівникам структурних підрозділів університету при вирішенні питань, що належать до її компетенції;
 • опрацьовує звернення та запити на інформацію громадян України, депутатів усіх рівнів, а також осіб, які законно перебувають на території України;
 • здійснює інші функції згідно з призначенням.

Машков О.А.
Машков О.А.

Датою «народження» кафедри вважається дата Постанови КМ України про створення факультету підготовки фахівців оперативно–тактичного рівня Військово–Повітряних Сил в Національній академії оборони України. Наказом Першого заступника Міністра оборони України від 04.10.2000 року №164 першим начальником кафедри «Бойового забезпечення авіації» призначено доктора технічних наук, професора полковника Машкова Олега Альбертовича. Полковник Машков О.А. звільнився з військової служби в запас в 2003 році.

 
Козелков Сергій Вікторович
Козелков Сергій Вікторович

З 2003 року начальником кафедри призначено доктора технічних наук, професора Заслуженого винахідника України, лауреата Державної премії України полковника Козелкова Сергія Вікторовича, який керував кафедрою «Бойового забезпечення авіації та застосування космічних систем» до свого звільнення з лав збройних сил у 2004 році

 
Барабаш Олег Володимирович

З 2004 року обов’язки начальника кафедри виконував доктор технічних наук, професор полковник Барабаш Олег Володимирович.

 
Тищук Сергій Олександрович
Тищук Сергій Олександрович

У 2007 році на посаду начальника кафедри «Застосування космічних систем» був призначений полковник Тищук Сергій Олександрович, який до 2008 року керував кафедрою.

 
Даник Юрій Григорович
Даник Юрій Григорович

Доктор технічних наук, професор лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України, полковник Даник Юрій Григорович керував кафедрою «Застосування космічних систем» з 2008 по 2010 рік.

 
Прібилєв Юрій Борисович
Прібилєв Юрій Борисович

З 2010 року по 2011 рік підготовку фахівців зі спеціалізації «Організація військово-космічних систем» здійснювала кафедра «застосування високотехнологічних систем», якою керував кандидат технічних наук, доцент полковник Прібилєв Юрій Борисович.

 
Чорнокнижний Олександр Анатолійович
Чорнокнижний Олександр Анатолійович

Після об’єднання трьох кафедр в 2011 році кафедру застосування інформаційних технологій, високотехнологічних систем та геоінформаційного забезпечення очолив кандидат технічних наук, доцент полковник Чорнокнижний Олександр Анатолійович.

 

У 2012 року, після чергових організаційно-штатних заходів та створення кафедри з сучасною назвою, начальником кафедри «застосування космічних систем та геоінформаційного забезпечення» знов був призначений полковник Прібилєв Юрій Борисович, який керував кафедрою до свого вступу в докторантуру в 2014 році.

З 2014 року по теперішній час кафедру очолює кандидат технічних наук полковник Варламов Ігор Давидович.

 
Перший склад ПМК ТГНЗ кафедри РВіА
Перший склад ПМК ТГНЗ кафедри РВіА

Перший склад ПМК ТГНЗ кафедри РВіА (з права наліво:перший керівник ПМК кандидат технічних наук, доцент полковник Чорнокнижний О.А.,
старший викладач кафедри полковник Куковський С.А.,
викладач кафедри підполковник Брезіцький Е.Ю.)

У складі кафедри для забезпечення навчального процесу з підготовки слухачів за відповідними спеціальностями створено дві предметно-методичної комісії:

 • - з підготовки фахівців за спеціалізацією “Організація військово-космічних систем”;
 • - з підготовки фахівців за спеціалізацією “Організація топогеодезичного та навігаційного забезпечення військ (сил)”.

Предметно-методична комісія з підготовки фахівців топогеодезичного та навігаційного забезпечення є одним із структурних підрозділів кафедри і є провідною з підготовки та випуску фахівців спеціалізації “Організація топогеодезичного та навігаційного забезпечення військ (сил)” спеціальності 8.18010082 “Організація бойового та оперативного забезпечення військ (за видами та родами військ і сил)”.

На підставі наказу Міністра оборони України та Міністерства освіти і науки від 12 липня 2002 року № 013/014 “Про затвердження переліку напрямків зі спеціальностей та спеціалізацій підготовки військових фахівців у ВВНЗ та військових навчальних підрозділах ВНЗ за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями” у Національній академії оборони України було створено за спеціальністю 8.000082 “Організація бойового та оперативного забезпечення військ (за видами та родами військ і сил)” предметно-методичну комісію за спеціалізацією “Організація топогеодезичного та навігаційного забезпечення військ (сил)”. Також на підставі до спільного наказу Міністра оборони України та Міністерства освіти і науки від 10 червня 2002 року № 011/09 “Про організацію прийому в 2002 році слухачів, курсантів на навчання до вищих навчальних закладів для підготовки військових фахівців з вищою освітою” здійснено перший набір слухачів на денну форму навчання за спеціалізацією “Організація топогеодезичного та навігаційного забезпечення військ (сил)” у кількості 5 чоловік.

ПМК ТГНЗ кафедри ОБЗ
ПМК ТГНЗ кафедри ОБЗ

ПМК ТГНЗ кафедри ОБЗ
(зліва направо: підполковник Шевченко О.В.,
полковник Чорнокнижний О.А.,
полковник Брезіцький Е.Ю.)

Спеціалізація „Організація топогеодезичного та навігаційного забезпечення військ (сил)” за рішенням начальника Національної академії оборони України генерал-полковника Толубко В.Б. була сформована на кафедрі ракетних військ і артилерії 5 квітня 2002 року.

Засновниками створення даної спеціалізації є:

 • 1. Заступник начальника науково-дослідного відділу топогеодезичного забезпечення і геоінформаційних систем Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України підполковник Чорнокнижний Олександр Анатолійович, який був призначений на посаду доцента кафедри.
 • 2. Начальник планово-виробничого відділу 115 картографічного центру підполковник Куковський Сергій Андрійович, який був призначений на посаду старшого викладача кафедри.

20 лютого 2004 року викладацький склад ПМК поповнився заступником начальника 36 топогеодезичного центру – головним інженером підполковником Брезіцьким Едуардом Юрійовичем, який був призначений на посаду викладача кафедри.

Полковник Чорнокнижний О.А. ділиться досвідом з методики проведення заняття
Полковник Чорнокнижний О.А. ділиться досвідом з методики проведення заняття

Полковник Чорнокнижний О.А. ділиться досвідом з методики проведення заняття

Рішенням колективу днем заснування предметно-методичної комісії прийнято вважати 17 квітня 2002 року. В цей день начальником кафедри ракетних військ і артилерії полковником Тарасовим В.М. було прийнято рішення про створення ПМК та призначення її головою полковника Чорнокнижного О.А.

30 серпня 2007 року після успішного закінчення ад’юнктури на посаду викладача кафедри був призначений підполковник Шевченко Олексій Васильович.

З 1 серпня 2007 року предметно-методична комісія ТГНЗ, у зв’язку із розформуванням кафедри ракетних військ і артилерії, була передана до складу кафедри оперативного та бойового забезпечення.

ПМК ТГНЗ під час проведення навчань
ПМК ТГНЗ під час проведення навчань

ПМК ТГНЗ під час проведення
навчань (зліва направо:
підполковник Шевченко О.В.,
полковник Брезіцький Е.Ю.,
підполковник Федченко О.П.,
полковник Чорнокнижний О.А.

У серпні 2007 року створена кафедра оперативного та бойового забезпечення, до складу якої увійшла і предметно-методична комісія ТГНЗ.

У лютому 2010 року на основі предметно-методичної комісії ТГНЗ створена кафедра геоінформаційного забезпечення Інституту інформаційних технологій Національного університету оборони України.

В цей час кафедра поповнилась двома викладачами: працівниками ЗСУ Примаченком Костянтином Володимировичем та Яблоковим Володимиром Васильовичем.

Активну участь в роботі кафедри приймав ад’юнкт кафедри полковник Федченко Олексій Петрович. Після закінчення ад’юнктури та продовжуючи службу в іншому структурному підрозділі, полковник Федченко О.П. продовжує приймати активну участь в проведенні занять і житті ПМК та кафедри.

Полковник Брезіцький Е.Ю. та працівник ЗСУ Примаченко К.В. під час проведення занять з геометричного нівелювання
Полковник Брезіцький Е.Ю. та працівник ЗСУ Примаченко К.В. під час проведення занять з геометричного нівелювання

Полковник Брезіцький Е.Ю. та працівник ЗСУ Примаченко К.В. під час проведення занять з геометричного нівелювання

З квітня 2011 року кафедра геоінформаційного забезпечення була реорганізована у ПМК геоінформаційного забезпечення, яке увійшло до складу кафедри застосування інформаційних технологій, високотехнологічних систем та геоінформаційного забезпечення Інституту інформаційних технологій Національного університету оборони України.

З серпня 2012 року внаслідок включення ПМК застосування інформаційних технологій до складу створюваної кафедри застосування інформаційних технологій та інформаційної боротьби на кафедрі залишилось два ПМК і кафедра отримала сучасну назву: “Застосування космічних систем та геоінформаційного забезпечення”.