Архів новин

« Червень 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

НУОУ

Гуманітарний інститут

полковник Осьодло Василь Ілліч
полковник Осьодло Василь Ілліч

Начальник інституту
доктор психологічних наук, професор
полковник Осьодло
Василь Ілліч

Гуманітарний інститут (далі інститут) є одним з основних навчально-наукових підрозділів Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

Інститут є правонаступником Київського військового гуманітарного інституту, який було створено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 1992 року № 490.

Інститут за своїм призначенням здійснює підготовку військових фахівців оперативно-тактичного рівня для структур морально-психологічного забезпечення Збройних Сил та інших військових формувань України, кадрових органів, юристів, педагогів вищої військової школи зі ступенем вищої освіти “магістр”. Крім того, науково-педагогічні працівники інституту беруть участь у підготовці фахівців оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів за всіма спеціальностями підготовки в університеті, в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації, у підготовці наукових та науково-педагогічних кадрів – докторів філософії та докторів наук.

Організація та забезпечення освітньої діяльності в інституті здійснюються комплексним проведенням навчальної, методичної, наукової (науково-технічної), організаційної, виховної та іншої роботи науково-педагогічними та науковими працівниками з метою виконання замовлення відповідно до стандартів вищої освіти на підготовку військових фахівців.

Основними завданнями інституту є:

підготовка за фахом слухачів, організація і науково-методичне забезпечення всіх видів навчальних занять, самостійної роботи, практичної підготовки, проведення діагностики результатів навчання, виховання і розвитку слухачів, їх атестування та управління якістю вищої освіти;

науково-методичне забезпечення організації, проведення та управління якістю освітнього процесу; підвищення методичної майстерності керівного складу, науково-педагогічних та наукових працівників інституту; удосконалення методики, форм та технологій проведення всіх видів навчальних занять;

проведення наукових досліджень з актуальних проблем морально-психологічного забезпечення, психології і педагогіки, організації правового забезпечення військ (сил) в інтересах діяльності Збройних Сил України та підготовки військових фахівців;

дотримання у структурних підрозділах інституту трудової та військової дисципліни, недопущення подій, злочинів, грубих порушень військової дисципліни;

формування у слухачів морально-психологічних якостей, необхідних для військової служби, готовності виконувати завдання за будь-яких умов обстановки;

удосконалення матеріально-технічної бази.

Структурно до складу інституту входять три кафедри, навчальна частина, 2 курси очної та 3 курси заочної форми навчання.

Кафедра морально-психологічного забезпечення діяльності військ (сил) здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 254 “Забезпечення військ (сил)”, спеціалізаціями “Організація морально-психологічного забезпечення військ (сил)” і “Інформаційно-пропагандистське забезпечення військ (сил) та ідеологічна робота у військах”.

Кафедра суспільних наук здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 254 “Забезпечення військ (сил)”, спеціалізацією “Організація психологічного забезпечення військ (сил)” та спеціальністю 011 “Освітні, педагогічні науки”, спеціалізацією “Педагогіка вищої військової школи”.

Кафедра правового забезпечення здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 254 “Забезпечення військ (сил) ”, спеціалізацією “Організація правового забезпечення військ (сил)”, організація правоохоронної діяльності в збройних силах України.