Архів новин

« Січень 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

НУОУ

Головні завдання

Головні завдання університету

освітня діяльність, яка забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців, у тому числі й іноземних держав, освітньо-кваліфікаційного рівня магістра відповідно до стандартів вищої освіти;

підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації військових фахівців для Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, правоохоронних органів та збройних сил іноземних держав;

підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації державних службовців I–VII категорій з питань воєнної безпеки та оборони держави для Міністерства оборони України, інших органів державної влади, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування;

підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів та їх атестація;

військова підготовка студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу;

виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців з вищою освітою;

надання іноземним громадянам освітніх послуг, пов’язаних із здобуттям вищої освіти та наукових ступенів;

забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання осіб, які навчаються, в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України, спортивно-оздоровча діяльність;

розроблення проектів законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, міжнародних договорів, наказів Міністерства оборони України та здійснення їх експертизи;

наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність;

участь у науковому супроводженні формування та реалізації державної політики у сфері національної безпеки та оборони, військової освіти і науки держави та поширенні наукових знань в оборонній сфері;

налагодження та розширення наукових зв’язків з вищими навчальними закладами та науковими установами держави, військовими навчальними закладами іноземних держав;

участь у програмах дво- та багатостороннього міждержавного обміну слухачами, докторантами, ад’юнктами, науково-педагогічними та науковими працівниками, проведення спільних наукових досліджень;

залучення на договірній основі до навчально-виховного процесу провідних іноземних фахівців в установленому чинним законодавством порядку;

зовнішньоекономічна діяльність, участь у міжнародних освітніх та наукових програмах;

фінансово-господарська діяльність;

розвиток і вдосконалення навчально-матеріальної та науково-дослідної баз університету;

видавнича діяльність, виготовлення та розповсюдження видавничої продукції.