Архів новин

« Березень 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

НУОУ

Бібліотека є самостійним структурним підрозділом Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

Відповідно до п.3 ст.33 Закону України “Про вищу освіту” бібліотека є основним структурним підрозділом вищого навчального закладу. Відповідно до Положення про бібліотеки у ЗС України (затвердженого наказом МОУ від 11.12.2015 р. № 716) функції центральної бібліотеки для спеціальних бібліотек ЗС України виконує бібліотека Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

Фонд бібліотеки на 25 вересня 2018 року налічує 236 918 примірників книг та брошур. Обслуговування користувачів ведеться на 5-ти абонементах видачі книг та на складі топографічних карт:

 • навчальний фонд (64 877 примірників книг);
 • основний фонд (115 333 примірників книг);
 • фонд літератури с грифом ДСК (27 708 примірників книг);
 • читальний зал (2 000 примірників книг, понад 16 376 примірників журналів);
 • фонд абонементу бібліотеки в Центрі воєнно-стратегічних досліджень (27 000 примірників книг);
 • електронна бібліотека (електронний каталог – 55 130 записів та електронний фонд – 2153 видання в ел. форматі);
 • склад топографічних карт.

Головні завдання університету

освітня діяльність, яка забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців, у тому числі й іноземних держав, освітньо-кваліфікаційного рівня магістра відповідно до стандартів вищої освіти;

підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації військових фахівців для Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, правоохоронних органів та збройних сил іноземних держав;

підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації державних службовців I–VII категорій з питань воєнної безпеки та оборони держави для Міністерства оборони України, інших органів державної влади, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування;

підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів та їх атестація;

військова підготовка студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу;

виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців з вищою освітою;

надання іноземним громадянам освітніх послуг, пов’язаних із здобуттям вищої освіти та наукових ступенів;

забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання осіб, які навчаються, в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України, спортивно-оздоровча діяльність;

розроблення проектів законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, міжнародних договорів, наказів Міністерства оборони України та здійснення їх експертизи;

наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність;

участь у науковому супроводженні формування та реалізації державної політики у сфері національної безпеки та оборони, військової освіти і науки держави та поширенні наукових знань в оборонній сфері;

налагодження та розширення наукових зв’язків з вищими навчальними закладами та науковими установами держави, військовими навчальними закладами іноземних держав;

участь у програмах дво- та багатостороннього міждержавного обміну слухачами, докторантами, ад’юнктами, науково-педагогічними та науковими працівниками, проведення спільних наукових досліджень;

залучення на договірній основі до навчально-виховного процесу провідних іноземних фахівців в установленому чинним законодавством порядку;

зовнішньоекономічна діяльність, участь у міжнародних освітніх та наукових програмах;

фінансово-господарська діяльність;

розвиток і вдосконалення навчально-матеріальної та науково-дослідної баз університету;

видавнича діяльність, виготовлення та розповсюдження видавничої продукції.

Освітня діяльність

Основним напрямом освітньої діяльності університету є підготовка за державним замовленням і договірними зобов’язаннями висококваліфікованих фахівців для Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, правоохоронних органів та збройних сил іноземних держав.

Наукова і науково-технічна діяльність

Метою наукової і науково-технічної діяльності Національного університету оборони України є виконання заходів, спрямованих на вирішення проблем розвитку Збройних Сил України та практичних завдань військ (сил), розвиток воєнної науки та удосконалення навчально-виховного процесу в університеті.

Наукова і науково-технічна діяльність в університеті здійснюється за всіма її видами, основними з яких є:

 • проведення фундаментальних, пошукових та прикладних наукових досліджень проблем національної безпеки у воєнній сфері, воєнного мистецтва, воєнної проблематики суспільних і технічних наук;
 • розроблення наукових праць (монографій, словників, порадників, підручників, методичних посібників, дисертацій, статей, доповідей, довідок, звітів про результати досліджень на навчаннях, рецензій, відзивів, висновків тощо);
 • проведення досліджень на навчаннях та інших заходах оперативної, мобілізаційної і бойової підготовки та повсякденної діяльності військ (штабів);
 • підготовка, проведення та участь у наукових і науково-практичних конференціях, семінарах та “круглих столах”;
 • розроблення проектів статутних і нормативно-правових документів, науково-методичних матеріалів;
 • патентно-ліцензійна, винахідницька та раціоналізаторська робота;
 • підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації;
 • наукова робота слухачів.