НУОУ

Порядок проходження мовного тестування особовим складом ЗС України в науковому центрі мовного тестування навчально-наукового центру іноземних мов Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

1. Організація проведення мовного тестування

Мовне тестування проводиться відповідно до наказу Міністра оборони України від 01.06.2009 № 267 “Про затвердження Концепції мовної підготовки особового складу Збройних Сил України та Плану реалізації Концепції мовної підготовки особового складу Збройних Сил України”.

Дати тестувань визначаються відповідно до річного плану мовного тестування наукового центру мовного тестування й проводяться 2 рази на місяць з англійської (приблизно середина й кінець місяця) і 1 раз на 1-2 місяці з німецької та французької мов на визначення рівня володіння іноземною мовою СМР 2 (як виняток, можуть бути призначені позапланові додаткові дати тестування у зв’язку з надходженням значної кількості рапортів (листів)).

Мовне тестування на визначення рівня володіння англійською мовою СМР 3 проводиться за наявності достатньої кількості відповідних звернень для формування групи (в середньому 1 раз у півроку).

Військовослужбовці та працівники ЗС України, яким необхідно пройти тестування, встановленим порядком надсилають лист на ім’я заступника начальника університету з навчальної роботи з проханням надати дозвіл на проходження мовного тестування в науковому центрі мовного тестування навчально-наукового центру іноземних мов (для особового складу університету – рапорт за підпорядкованістю ) (Додатки А, Б).

Визначеному особовому складу повідомляється дата проведення мовного тестування за 3-5 діб за вказаним у листі (рапорті) номером телефону.

У разі, якщо особа не з’явилася на тестування, лист (рапорт) вважається реалізованим, про що робиться відмітка у Протоколі результатів мовного тестування з визначення рівнів володіння іноземною мовою, і повторно в роботі не враховується.

2. Порядок проведення мовного тестування

Мовне тестування проводиться протягом одного робочого дня. Місце збору – другий поверх навчального корпусу № 5 (район аудиторії № 211). Прибуття на мовне тестування о 8.30.

Особа, яка прибула на мовне тестування, повинна мати при собі посвідчення особи (для військовослужбовців), або паспорт (для працівників ЗС України) та знати свій ідентифікаційний номер.

Мовне тестування проводиться у межах стандартизованих мовленнєвих рівнів (СМР), які відповідають рівням мовленнєвої компетенції за мовним стандартом НАТО STANAG 6001, саме: СМР 0 (Відсутність практичного вміння); СМР 0+ (Завчений мінімум); СМР 1 (Виживання); СМР 1 + (Виживання +); СМР 2 (Функціональний); СМР 2+ (Функціональний +); СМР 3 (Професійний) (Додаток В).

Тест складається з чотирьох субтестів за основними видами мовленнєвої діяльності і проводиться у такій послідовності: письмо, аудіювання, читання, говоріння. Зразок тесту з англійської мови (СМР 2) (Додаток Д) може бути використаний для ознайомлення зі структурою тесту та тренування перед проходженням мовного тестування. Орієнтовна тривалість проходження тестування – 5 годин (для групи з 12-15 осіб для отримання СМР 2 та групи з 5-6 осіб для отримання СМР 3, включаючи перерви).

Перед початком мовного тестування проводиться загальний інструктаж, а перед виконанням кожного субтесту проводяться інструктажі за видами мовленнєвої діяльності. Виконання вимог інструктажів для всіх є обов’язковим.

3. Документальне оформлення результатів мовного тестування (сертифікація)

Результати тесту повідомляються після їх затвердження встановленим порядком.

За результатами тесту особа, яка пройшла мовне тестування, може отримати Свідоцтво про визначення рівня знання іноземної мови (далі – Свідоцтво), бланки якого можна придбати в типографії університету і надати для оформлення до кімнати № 509 наукового центру мовного тестування. Оформлення Свідоцтва здійснюється протягом тижня. Отримання Свідоцтва здійснюється особисто в кімнаті № 509 з 14.00 до 16.00.

Термін, упродовж якого результати мовного тестування вважаються дійсними, становить три роки, починаючи з дати складання тесту, зазначеної у Свідоцтві.

Повторне мовне тестування на той самий СМР з тієї самої іноземної мови проводиться не раніше ніж через два місяці після проходження мовного тестування за повторним листом (рапортом).

Додаток Д. Зразок тесту з англійської мови (формат та структура тесту можуть бути змінені)

Додаток А. Зразок оформлення листа для проходження мовного тестування військовослужбовцями військових частин, органів військового управління, установ, тощо

Додаток Б. Зразок рапорту для проходження мовного тестування військовослужбовцями Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

Додаток В. Угода про стандартизацію. STANAG 6001. Рівні мовленнєвої компетенції