НУОУ
Понеділок, 11 грудня 2017

Умови прийому в 2019 році

До конкурсного відбору на навчання з військової підготовки на кафедрі військової підготовки Національного університету оборони України імені Івана Черняховського (далі – НУОУ) у 2019 році залучаються громадяни України чоловічої та жіночої статті, які мають або здобувають освітній ступінь вищої освіти не нижче ОКР «бакалавр», позитивно характеризуються за місцем навчання, роботи, або військової служби (особи рядового, сержантського та старшинського складу) та за результатами військово-лікарських комісій районних (обласних) військкоматів признані придатними до навчання на кафедрі військової підготовки.

Навчання за програмою підготовки офіцерів запасу в НУОУ з 01.09.2019 року буде проводитись за наступними військово-обліковими спеціальностями:
на контрактній основі:
Соціальна психологія;
Політологія;
Тилове забезпечення в наземних військах та авіації;
Математичне та програмне забезпечення;
Фінансове забезпечення і економіка діяльності військ (сил);
Застосування інженерних, дорожньо - будівельних та містобудівельних підрозділів;
Застосування механізованих та артилерійських підрозділів;
Застосування інженерно – технічних підрозділів; Організація пожежної безпеки;

за рахунок бюджетних коштів:
Соціальна психологія;
Застосування механізованих та артилерійських підрозділів.

ВАЖЛИВО. Військову підготовку громадяни України можуть проходити за умови відповідності напряму їх підготовки у вищому навчальному закладі (спеціальності за дипломом) військово-обліковій спеціальності, за якою проводиться підготовка офіцерів запасу (Постанова КМУ № 48 від 01.02. 2012 р.).
Умови та порядок прийому на навчання:

1. Для вступу на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу громадяни України проходять конкурсний відбір.
2. Конкурсний відбір кандидатів на навчання проводиться Відбірковою комісією Національного університету оборони України. Терміни проведення: з 01.02.2019 р. до 31.07.2019 р.
3. Подача документів до Відбіркової комісії проводиться в період – з 01.02.2019 р. до 31.07.2019 р.
4. Порядок подачі документів громадянами України на навчання
4.1 Студенти ЗВО України, які виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі на навчання з військової підготовки у 2019 році повинні подати заяви в деканати факультетів на ім’я декана факультету (директора інституту) за місцем основного навчання (зразок додається)
4.2 Інші категорії громадян України – на ім’я начальника НУОУ (через Відбіркову комісію НУОУ) (зразок додається).
4.3 Після підписання заяви деканом факультету (начальником НУОУ) кандидати на навчання подають встановлений перелік документів до Відбіркової комісії НУОУ, а саме:
підписана заява;
копія паспорта громадянина України (ст. 1,2,3,11) 2 шт.;
копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду 2 шт.;
копія приписного свідоцтва (крім дівчат) – 2 шт.;
автобіографія складена власноруч (зразок додається);
фото 3х4 – 4 шт. (кольорові);
довідка з деканату про форму навчання та середній бал успішності за попередні семестри навчання (екз., заліки) – для студентів;
копія диплому не нижче бакалавра та додатка щодо успішності – для інших категорій громадян України;
характеристика з місця служби та дозвіл командира – для військовослужбовців (примітка. Військовослужбовці додатково надають витяг із наказу командира в/ч про дозвіл на проходження військової підготовки та відомості про підсумки індивідуальної підготовки у в/ч );
оригінал медичної довідки з військкомату про придатність до навчання на кафедрі військової підготовки (надається після проходження кандидатом на навчання військово-лікарської комісії (ВЛК) у військкоматі за місцем обліку або реєстрації. Направлення на ВЛК видає Відбіркова комісія НУОУ).
4.4 Наявність вищезазначеного комплекту документів та позитивний висновок ВЛК надає право (допуск) кандидату до складання вступних випробувань.
5. Порядок складання вступних випробувань та зарахування на навчання
5.1 З метою оцінки рівня готовності кандидатів до навчання громадяни України складають вступні випробування.
5.2 Вступні випробування проводяться в період з 01.04.2019 р. до 31.07.2019 р. на навчально-матеріальній базі НУОУ.
5.3 Сума балів, отримана громадянином України за результатами випробувань, з урахуванням середнього балу за навчання, результатів професійного психологічного відбору та медичного огляду, складає рейтинг кожного кандидата на навчання.
5.4 За результатами конкурсного відбору за кожною військово-обліковою спеціальністю окремо складається рейтинговий список, відповідно до якого громадяни України зараховуються на навчання.
5.5 Під час проходження конкурсного відбору (здачі вступних випробувань) кандидат на навчання повинен мати при собі паспорт громадянина України та приписне свідоцтво або військовий квиток.
Копії документів подаються в охайному вигляді та у файлі.
При собі мати оригінали документів!!!
Термін навчання на кафедрі – 2 роки.
Графік прийому документів:
Понеділок - П'ятниця з 10.00 до 16.30
Адреса Відбіркової комісії:
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
КПП № 3 університету
м. Київ, 03049, вул. Авіаконструктора Антонова, 2/32, каб. 2а
Додаткова інформація: 271-09-71, 271-09-72, www.nuou.orq.ua