НУОУ

Представникам інших держав

Підготовка іноземних військових фахівців

Підготовка іноземних військових фахівців

Прийом іноземних громадян на навчання у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського здійснюється на підставі міжнародних договорів (контрактів) України з відповідними державами, що передбачають співробітництво у галузі військової освіти.

 
Підготовка іноземних військових фахівців
Підготовка іноземних військових фахівців

При цьому між Міністерством оборони України та військовим відомством іноземної держави або спеціалізованим підприємством України, що має ліцензію на здійснення послуг військового та спеціального призначення і є посередником між Міністерством оборони України та військовим відомством іноземної держави, укладається контракт на підготовку військових фахівців.

Перший набір іноземних слухачів відбувся у 1997 році, а перший випуск – у 1999 році. За цей час підготовлено 203 фахівця, з них 7 чоловік отримали повну вищу військову оперативно-стратегічну освіту та 196 чоловіка – повну вищу військову оперативно-тактичну освіту. Закінчили ад’юнктуру та отримали науковий ступінь кандидата військових наук два військовослужбовці Грузії. 11 лютого 2015 року успішно захистив дисертацію здобувач наукового ступеню кандидата військових наук військовослужбовець Демократичної Соціалістичної Республіки Шрі - Ланка каітан - лейтенант флоту Йошитха Канішка Раджапакса.

 
Підготовка іноземних військових фахівців
Підготовка іноземних військових фахівців

На підставі контрактно-договірних документів у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського здійснюється підготовка іноземних військових фахівців за базовими акредитованими напрямками (спеціальностями) рівня “магістр” з присвоєнням кваліфікації професіонала державного військового управління у сфері оборони, офіцера військового управління оперативно-стратегічного або оперативно-тактичного рівня за денною та заочною формами навчання. Термін навчання складає від одного до трьох років і безпосередньо визначається укладеними міжнародними угодами.

 
Підготовка іноземних військових фахівців
Підготовка іноземних військових фахівців

Іноземні громадяни, які не володіють російською (українською) мовами, мають можливість опанувати ними, пройшовши навчальний курс терміном (тривалістю) 10 місяців на курсах іноземних мов центру перепідготовки та підвищення кваліфікації. Після їх закінчення вони можуть продовжити навчання за оперативно-стратегічним або оперативно-тактичним рівнем підготовки. Навчання іноземних військових фахівців відповідно до умов контракту може здійснюватися за допомогою українських або національних перекладачів. Для проведення навчальних занять з іноземними військовими фахівцями залучаються найбільш підготовлені та досвідчені науково-педагогічні працівники, серед яких 53 доктори наук (професори), 274 кандидати наук (доценти).

 
Підготовка іноземних військових фахівців
Підготовка іноземних військових фахівців

Підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів з числа іноземних військових фахівців проводиться у докторантурі та ад’юнктурі університету, що мають відповідну дослідну і експериментальну базу та висококваліфіковані наукові кадри. Підготовка здійснюється на підставі міжурядових угод.

 
Підготовка іноземних військових фахівців
Підготовка іноземних військових фахівців

До ад’юнктури приймаються іноземні військові фахівці, які мають вищу освіту з освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” або “магістр” і досвід практичної роботи з спеціальності не менше двох років після закінчення ВВНЗ, схильні до науково-педагогічної діяльності. Термін підготовки іноземних військових фахівців у докторантурі та ад’юнктурі становить три роки.

 
Підготовка іноземних військових фахівців
Підготовка іноземних військових фахівців

Особами з числа іноземних військових фахівців, які успішно пройшли підготовку в ад’юнктурі (докторантурі), вважаються ті, хто протягом встановленого терміну захистили у спеціалізованій вченій раді дисертацію, підготовлену українською мовою. Дипломи доктора (кандидата) наук оформляються та видаються Вищою атестаційною комісією України після проведення в установленому порядку експертизи змісту дисертації. Дипломи іноземним військовим фахівцям вручаються в університеті або передаються представникам вищезазначених фахівців в установленому порядку.

 
Підготовка іноземних військових фахівців
Підготовка іноземних військових фахівців

Крім того, у центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації структурного підрозділу університету може здійснюватися підвищення кваліфікації іноземних військових фахівців за всіма спеціальностями і спеціалізаціями, акредитованими в університеті:

 
  • на Вищих академічних курсах – підвищення кваліфікації та професійного рівня військовослужбовців та цивільних осіб за 12 напрямками державної та військової сфер управління та забезпечення з терміном навчання від 3 діб до 3 місяців;
  • на курсах підвищення кваліфікації та професійного рівня – підвищення кваліфікації військовослужбовців за 43 напрямками військового управління та забезпечення з терміном навчання від 2 тижнів до 3 місяців.

Відповідно до угод іноземні військові фахівці забезпечуються житлом. Житловий комплекс університету надає слухачам житлові блоки у гуртожитку, в якому є все необхідне для безпечного та комфортного проживання слухачів. Кожен блок має дві кімнати (кімната на одну особу), санвузол, в кожній кімнаті індивідуальний набір меблів, холодильник, телевізор, комплект столового посуду.