НУОУ

Викладачі гуманітарного інституту провели курс-тренаж «Військове лідерство» з майбутніми офіцерами на Івано-Франківщині Рекомендовані

З 30 січня по 1 лютого 2019 року фахівцями гуманітарного інституту Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, було проведено триденний курс-тренаж «Військове лідерство» із курсантами випускних курсів кафедри військової підготовки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

За час проведення курсу майбутні офіцери здобули теоретичні та практичні знання з основ військового лідерства, військової психології, міжнародного гуманітарного права. Під час проведення практичної частини курсанти працювали над вирішенням проблемних ситуацій за методом кейс-технології, прийняли участь у психологічному тренінгу, що був спрямований на розвиток лідерських якостей, ефективної роботи в команді, створенню ефективної «Я-концепції» професійного розвитку, самопрезентації себе як майбутніх військових професіоналів. На завершення курсу-тренажу команди презентували свої психологічні моделі та бачення лідерства у майбутній професійній діяльності. Загалом формат невимушеної, творчої атмосфери, створеної під час проведення курсу, ефективно сприяв формуванню довіри, розкриттю творчого потенціалу навчаємих, самоусвідомленню себе як майбутніх офіцерів, здобуттю нових знань та навичок формування соціальних відносин у військових колективах.