НУОУ

Воєнно-політична гра “Вироблення воєнно-політичних рішень в системі забезпечення воєнної безпеки держави” Рекомендовані

В Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського на кафедрі стратегії національної безпеки та оборони під керівництвом начальника кафедри полковника Юрія Пунди

22 та 23 листопада 2018 року відбулося проведення воєнно-політичної гри за темою “Вироблення воєнно-політичних рішень в системі забезпечення воєнної безпеки держави”.

Гра проводилась з метою: ознайомлення слухачів інституту державного військового управління з методикою підготовки та прийняття стратегічних рішень у сфері воєнної безпеки; удосконалення практичних навичок оцінювання воєнно-політичної і воєнно-стратегічної обстановки, прогнозування умов майбутнього безпекового середовища, оцінювання спроможностей сил безпеки і оборони; ознайомлення слухачів з організацією роботи органів державного і військового управління стратегічного рівня; формування у слухачів стратегічного мислення при визначенні шляхів підвищення обороноздатності України.

Під час гри слухачі відпрацювали питання щодо: аналізу воєнно-політичної та воєнно-стратегічної обстановки, що склалася на день проведення гри; оцінювання спроможностей Збройних Сил України з протидії реальним загрозам і небезпекам у воєнній сфері та визначення обсягів потреб в ресурсах; оцінки можливостей національної економіки щодо забезпечення потреб оборони; розроблення проекту рішення РНБО України щодо невідкладних заходів підвищення обороноздатності України.

В ході розгляду навчальних питань слухачі працюючи в ролі керівників центральних органів виконавчої влади, структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, командувачів видів Збройних Сил України, проявили високу зацікавленість наполегливість і старанність на визначених посадах. За словами начальника інституту державного військового управління генерал-майора Олександра Дузь-Крятченка воєнно-політична гра носить практичний і теоретичний характер, проведення практичного заняття такої спрямованості вважається украй необхідним.