НУОУ

Вперше розпочато навчання офіцерів на лідерських курсах оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів Рекомендовані

Днями в університеті вперше розпочато навчання офіцерів на лідерських курсах оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів.

Ідея запровадження такої підготовки обумовлена змінами в системі військової освіти, запровадження яких розпочато у 2018 році.

Зокрема, перспективна система освіти передбачає широке використання досвіду підготовки офіцерських кадрів в системах військової освіти країн-членів НАТО.

У зв’язку з цим, за ініціативи НУОУ, починаючи з 2019 року в систему підвищення кваліфікації офіцерів введено лідерські курси, в основу яких покладено відповідні програми стратегічного та оперативного рівнів Балтійського оборонного коледжу.

Програми мають нову модульну структуру, яка з певними відмінностями запозичена у партнерів, а також нове наповнення змістових модулів, розроблене на основі вивчення потреб реалізації оборонної реформи в Україні та вимог до підготовки військових фахівців оперативної та стратегічної ланок управління в сучасних умовах.

Обидва курси розраховані на 6 місяців навчання та передбачають близько 1300 годин навчальних занять, основна частина з яких носить суто практичний характер.

Крім нового змістового наповнення передбачається широке застосування нових підходів до планування освітнього процесу, використання нових форм проведення навчальних занять.

В ході проведення курсів проводитиметься комплексна перевірка нових перспективних моделей підготовки, які будуть реалізовані в університеті вже у найближчий час.

Для супроводження освітнього процесу на курсах активно застосовується система дистанційного навчання університету, на яку покладається супроводження навчання, надання як додаткових навчальних матеріалів, так і допоміжної літератури, а також забезпечення зворотного зв’язку в системі для удосконалення процесу підготовки офіцерів.

Відповідно до рішення замовника, навчання в університеті розпочали близько 30 офіцерів, які вже мають наукові ступені та вчені звання.

В подальшому до навчання залучатимуться офіцери, які мають освітній рівень «магістра» і вище для отримання необхідної професійної кваліфікації згідно з вимогами до посад, на які планується призначати майбутніх військових керівників в органах військового управління оперативного та стратегічного рівнів.