НУОУ

Науково-практична конференція за міжнародною участю “Актуальні питання підготовки фахівців у сфері публічного управління та адміністрування”

На заході обговорювалися проблеми, пов’язані з формуванням практико-орієнтованих компетентностей фахівців у галузі публічного управління та адміністрування, інноваційні методи та технології в системі підготовки фахівців, створення та розвиток систем забезпечення якості вищої освіти та ін.

Зі вступним словом на пленарному засіданні виступив перший віце- президент Національної академії державного управління при Президентові України доктор наук з державного управління, доцент Анатолій Савков.

На секційному засіданні з доповіддю на тему “Теорія трансформації систем як засіб дослідження сфери публічного управління та адміністрування” виступив провідний науковий співробітник центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений працівник народної освіти України Юрій Приходько.

Матеріали проведеної конференції відображено у 2-х томах, виданих Національною академією державного управління при Президентові України.