НУОУ

Проведення воєнно-стратегічної гри зі слухачами другого року підготовки очної форми навчання інституту державного військового управління

В Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського на кафедрі стратегії національної безпеки та оборони під керівництвом начальника інституту державного військового управління генерал-майора Олександра Дузь-Крятченка 15 та 16 січня 2019 року зі слухачами другого року підготовки очної форми навчання проведено воєнно-стратегічну гру за темою “Вироблення воєнно-стратегічних рішень щодо безпосередньої підготовки держави до стримування та відсічі повномасштабній збройній агресії в умовах проведення операції Об’єднаних сил”.

Метю даної гри визначено:

- ознайомлення слухачів інституту державного військового управління з методикою підготовки та прийняття стратегічних рішень у сфері оборони;

- удосконалення практичних навичок оцінювання воєнно-політичної та воєнно-стратегічної обстановки, а також спроможностей сил оборони;

- ознайомлення слухачів з організацією роботи органів військового управління стратегічного рівня;

- формування у слухачів стратегічного мислення при визначенні шляхів підвищення обороноздатності держави.

Під час гри слухачі в ролі керівників органів державної влади та військового управління відпрацювали питання щодо аналізу воєнно-політичної та воєнно-стратегічної обстановки, вироблення пропозицій та оцінювання ресурсних потреб, а також розроблення проектів нормативно-правових актів з питань оборони.

За висновками керівника гри, слухачі проявили високу зацікавленість у вирішенні навчальних завдань, а також наполегливість в обґрунтовані та аргументації прийнятих рішень за визначеними посадами. За словами – професора кафедри стратегії національної безпеки та оборони Василя Телелима дана гра носить актуальний практичний і теоретичний характер, проведення практичного заняття такої спрямованості вважається украй необхідним для формування сучасних лідерів стратегічного рівня.