НУОУ

Наукові дослідження новітньої воєнної історії України

Необхідність наукового аналізу сучасних воєнних конфліктів, докорінне реформування Збройних Сил України та їх подальший розвиток актуалізують воєнно-історичні дослідження, передусім, в умовах збройного конфлікту на сході України. Досвід провідних країн світу свідчить, що наукові дослідження в галузі воєнної історії є основою для планування процесів розвитку збройних сил, форм і способів їх застосування, визначення напрямів розвитку озброєння і військової техніки тощо.

З метою накопичення та систематизації воєнно-історичних знань про протистояння агресії Росії проти України науково-дослідним центром воєнної історії видано “Білу книгу антитерористичної операції на сході України (2014-2016 рр.)”, яку опубліковано українською й англійською мовами, щоб і світова громадськість могла ознайомитися із правдивою інформацію про гібридну війну Російської Федерації проти України. “Біла книга” була презентована українською делегацією в Брюсселі у штаб-квартирі НАТО, як інформаційний елемент протидії російській агресії.

Задля координації зусиль вітчизняних істориків у активізації воєнно-історичних досліджень, їх вихід на міжнародний рівень науково-дослідним центром воєнної історії щорічно проводяться всеукраїнські та міжнародні наукові конференції “Українське військо: сучасність та історична ретроспектива”.

Відповідно до Концепції воєнної історії України, затвердженої Міністром оборони України, подальші наукові дослідження у галузі воєнної історії будуть зосереджені на узагальненні досвіду та уроків антитерористичної операції (операції Об’єднаних сил), зокрема реалізації воєнно-історичного проекту щодо створення багатотомного видання про збройний конфлікт на сході України.