НУОУ

ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичної підготовки та спорту Збройних Сил України, правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб на шляху євроатлантичної інтеграції України” Рекомендовані

У період з 14 по 15 лютого 2019 року у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського під головуванням радника Міністра оборони України Дмитра Грищенка відбулась ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичної підготовки та спорту Збройних Сил України, правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб на шляху євроатлантичної інтеграції України”.

До участі у конференції були запрошені представники центральних органів виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту, органів військового управління Міноборони та Генерального штабу ЗС України, інших структур сектору безпеки і оборони України, фахівці фізичної підготовки і спорту військ (сил), науково-педагогічні працівники та науковці закладів вищої освіти з фізичного виховання і спорту та науково-дослідних установ, представники громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, ад’юнкти, слухачі, курсанти університету. Серед учасників конференції ‒ й іноземні фахівці з Республіки Туркменістан, Народної Республіки Китай, Королівства Таїланд та Республіки Азербайджан.

Захід присвячений обговоренню та визначенню головних напрямків удосконалення фізичної підготовки і спорту у Збройних Силах України, інших структурах сектору безпеки і оборони в умовах їх реформування та реалізації завдань щодо європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Роботу конференції відкрив начальник Національного університету оборони України імені Івана Черняховського генерал-лейтенант Анатолій Сиротенко: ‒ З огляду на об’єктивні реалії проведення Операції об’єднаних сил, питання вдосконалення фізичної підготовки військовослужбовців набувають нового усвідомлення та значення у системі підготовки підрозділів. Фізична підготовка залишається одним з найбільш вагомих чинників забезпечення особистої безпеки військовослужбовців. Враховуючи сучасні бойові дії, вдосконалення системи фізичної підготовки сьогодні є особливо актуальним, – наголосив він.

Радником Міністра оборони України Дмитром Грищенком було презентовано для учасників Міжнародної конференції проект “Концепції розвитку фізичної підготовки і спорту у Збройних Силах України на період до 2020 року”, яка узагальнює передовий вітчизняний і міжнародний досвід та являє собою сукупність сучасних поглядів, установок, принципів та пріоритетів у діяльності оборонного відомства щодо забезпечення розвитку фізичної готовності військовослужбовців та сприяє реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту серед особового складу.

Ключову роль у процесі реалізації презентованої Концепції посідає створений у 2018 році навчально-науковий інститут фізичної культури та спортивно-оздоровчих технологій Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Сьогодні інститут здійснює профільну підготовку на оперативно-стратегічному, оперативно-тактичному та на тактичному рівнях (бакалавр, молодший спеціаліст), а також підвищує кваліфікацію фахівців фізичної підготовки і спорту. У складі інституту, як повідомив його начальник полковник Олександр Петрачков, сформовано науково-дослідний центр, функціонування якого дозволить організувати цілеспрямовану наукову діяльність з актуальних питань розвитку фізичної культури і спорту у ЗС України та інших структурах, які входять до сектору безпеки і оборони, та втілити в теорію і практику підготовки військ (сил) результати наукових досліджень.

В ході роботи конференції учасники обмінялись поглядами на теоретико-методологічні засади розвитку фізичної підготовки та спорту у секторі безпеки і оборони України, скорегували завдання, зміст і перспективи розвитку фізичної підготовки військовослужбовців, правоохоронців та рятувальників із врахуванням зарубіжного досвіду спеціальної фізичної підготовки та спорту у збройних силах провідних країн світу. Було розглянуто питання створення системи багаторівневої безперервної підготовки військових фахівців фізичної підготовки і спорту.

Найвагомішим підсумком заходу є сформоване учасниками Рішення ІІ Міжнародної науково-практичної конференції.