НУОУ

Завершено чергові Вищі академічні курси і курси підвищення кваліфікації та професійного рівня центру перепідготовки та підвищення кваліфікації Рекомендовані

Завершено підготовку офіцерів та працівників Збройних Сил України на Вищих академічних курсах та курсах підвищення кваліфікації та професійного рівня.

Підвищення кваліфікації здійснювалося за п’ятьма напрямками підготовки. На Вищих академічних курсах ‒ з питань: економіки та організації розробки, виробництва, експлуатації, ремонту, утилізації військової техніки і майна; організації та проведення мобілізаційно-кадрової роботи.

На курсах підвищення кваліфікації та професійного рівня слухачі вдосконалювали свої професійні навички з питань організації оперативної розвідки; педагогіки вищої військової школи; організації та використання технологій дистанційного навчання в Збройних Силах України.

Слухачі курсів поглибили та систематизували теоретичні знання, набули практичних навичок своєї професійної діяльності, навчились ширше сприймати, аналізувати та подавати інформацію, про що надзвичайно турбувались науково-педагогічні працівники університету, які викладали на курсах.

Привітали випускників із успішним закінченням курсів представники центру перепідготовки та підвищення кваліфікації та науково-педагогічні працівники університету – викладачі курсів.