НУОУ

Факультативний курс "Військове лідерство" Рекомендовані

У сучасних умовах реформування та розвитку сектору безпеки і оборони держави все більше уваги приділяється проблемам підвищення рівня професіоналізації, стимулювання особистісного удосконалення, забезпечення особистісно-професійного зростання офіцерського корпусу. Існуючі виклики та загрози висувають нові, підвищені вимоги як до змісту та напрямів військово-професійної діяльності з урахуванням специфічних особливостей функціонування військової організації, так і особистісних характеристик офіцерів Збройних Сил України.

Для виконання поставлених державою завдань сучасний офіцер повинен мати високий рівень кваліфікованості, сумлінність, бути результативним, повністю відданим військовій справі, ототожнювати себе з військовою організацією в цілому. Саме тому дослідження лідерських якостей, які зумовлюють якісне виконання офіцером функціональних завдань за призначенням, набуває особливої актуальності нині, у період важливих суспільно-історичних перетворень в Україні та світі.

Важливе значення у структурі особистості офіцера мають лідерські настанови, відображені у прагненні відповідати високим стандартам військово-професійної діяльності, функціональної результативності та постійного особистісно-професійного самовдосконалення.

Саме актуальність вищезазначеного зумовили проведення в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського, з 11 по 13 грудня 2018 року, зі слухачами гуманітарного інституту факультативного курсу “Військове лідерство”. Факультативний курс проведено під керівництвом начальника гуманітарного інституту, доктора психологічних наук, професора, полковника Василя ОСЬОДЛО.

В роботі факультативного курсу взяли участь доктор Свен Бернард ГАРЕ, академічний керівник програми «Удосконалення військової освіти –DEEP» для Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, заступник декана Європейського центру досліджень проблем безпеки імені Джорджа Маршала та представники вищих військових навчальних закладів України: Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченко, Житомирського військового інституту імені С.П.Корольова, Військового інституту телекомунікації та інформатизації імені Героїв Крут.

У ході проведення факультативного курсу основну увагу було зосереджено на обговорені цілісного розуміння військового лідерства як провідного чинника професіоналізації сучасного військового керівника та розкритті його розвивального потенціалу.

Під час проведення факультативного курсу були проведені пленарні засідання та розглянуті такі питання:
– теоретичні основи лідерства;
– моделі та закони сучасного лідерства;
– рівні лідерства в арміях країн НАТО;
– виміри лідерства;
– культура, лідерство та організаційна поведінка;
– роль лідерства в розв’язанні проблем військової практики;
– етика й лідерство;
– поняття та види міжнародно-правової відповідальності;
– кримінальна відповідальність за воєнні злочини;
– місія командування;
– токсичне та харизматичне лідерство.

Питання, які були розглянуті в ході факультативного курсу носять актуальний характер. За результатами даного курсу в слухачів сформувалося прагнення до цілеспрямованого вдосконалення своїх лідерських якостей, що має базуватися на професійній суб’єктній позиції офіцера, міцній професійній ідентичності, релевантних існуючим загрозам суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України.