НУОУ
П'ятниця, 02 вересня 2016

Відкрито докторантуру для підготовки здобувачів ступеня доктора наук за такими спеціальностями

Відповідно до вимог Порядку підготовки здобувачів вищої освіти доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261, та рішення Вченої ради університету від 31 серпня 2016 року (протокол № 14) відкрито докторантуру для підготовки здобувачів ступеня доктора наук за такими спеціальностями:

№ з/п

Код та найменування галузі знань

Шифр та найменування спеціальності

1

01 Освіта

011 Науки про освіту

2

03 Гуманітарні науки

032 Історія та археологія

3

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

4

12 Інформаційні технології

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

5

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

253 Військове управління (за видами Збройних сил)

255 Озброєння та військова техніка