НУОУ
Четвер, 04 серпня 2016

Розширено провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні (доктор філософії)

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 6 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”, та на підставі рішення Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України (протокол № 10/2 від 02 липня 2016 року), наказу Міністерства освіти і науки України від 04 липня 2016 року № 771 “Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні” у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського розширено провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні (доктор філософії).

№ з/п

Код та найменування галузі знань

Шифр та найменування спеціальності

Ліцензійний обсяг (особи)

1

01 Освіта

011 Науки про освіту

5

2

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

5

3

12 Інформаційні технології

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

5

4

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

253 Військове управління (за видами Збройних сил)

10

5

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

254 Забезпечення військ (сил)

10

6

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

255 Озброєння та військова техніка

10