НУОУ

Докторантам, ад’юнктам

П'ятниця, 02 вересня 2016

Відповідно до вимог Порядку підготовки здобувачів вищої освіти доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261, та рішення Вченої ради університету від 31 серпня 2016 року (протокол № 14) відкрито докторантуру для підготовки здобувачів ступеня доктора наук за такими спеціальностями:

Четвер, 04 серпня 2016

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 6 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”, та на підставі рішення Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України (протокол № 10/2 від 02 липня 2016 року), наказу Міністерства освіти і науки України від 04 липня 2016 року № 771 “Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні” у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського розширено провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні (доктор філософії).